Kulturarvsdagen

Den gamla stallyktan på taknocken åter på plats efter renovering. Snickarglädjen med de över 100 år gamla blixtarna har också fått sig en uppfräschning.

Välkommen till Sörbylunds Kraftstation i ån Ösan. Här har vi producerat ren och utsläppsfri småskalig el sedan 1894.

Kulturarvsdagen

Vi har vid några tillfällen deltagit i Riksantikvarieämbetets kulturarvsdagar och hållit visningar/öppet hus. Detta har varit uppskattat och många besökare har kommit. Stort intresse har visats för anläggningens betydelse för bygdens historia och många har också haft förfäder som på ett eller annat sätt haft någon anknytning till kraftstationen.
2018: Tema Dela kulturarvet

8 september hade vi två visningar. Ca. 40 besökare fick uppleva den levande kraftverksmiljön. Kraftstationen kördes dagen till ära i ö-drift, dvs. bortkopplad från riksnätet, och skötte prickfritt matningen till våra 7 abonnenter. Vi berättade som vanligt både om historia och nutid. Dessutom bjöds besökarna på fika i gröngräset intill forsen.


2017: Kultur och natur i dåtid och framtid

8-10 september hade vi visningar och berättade om kraftstationens roll i bygden och utmaningar och möjligheter i framtiden.

 

2015: Människors värv och verk  – en resa i industri- och teknikhistoria


Den 13 september 2015 deltog vi i den Europeiska Kulturarvsdagen som i Sverige anordnas av Riksantikvarieämbetet. Vi höll öppet hus under dagen, visade Kraftstationen under drift och berättade om dess historia och om hur elnätet byggdes ut i en tid då el var något nytt och främmande.


Ca 20 personer besökte oss och många med rötter i bygden bidrog med egna minnen, bland annat fick vi ny information om när elnätet byggdes ut i olika delar av distributionsområdet. Det visade sig att de sista delarna av nätet fick el så sent som 1948.


Vi passade också på att fira generatorns 80-årsdag, i dagarna är det 80 år sedan den nuvarande maskinen togs i drift efter installation under sommaren 1935. Still going strong i nästan orginalskick.


Under visningarna samlade vi också in pengar till flyktingarna i Europa, vi fick in 470 kr som har betalats in till Radiohjälpen.


Länkar:

Riksantikvarieämbetet - Kulturarvsdagen

Västarvet
Copyright © All Rights Reserved