Vår äldsta generator

Magnus Beckmans generator


Magnus Beckman var yngre bror till Claes-Herman Beckman, ägaren till gården Sörbylund. Gården var en av de större i trakten och drevs framsynt och med tidens modernaste metoder. 1890 byggde man en kombinerad kvarn och såg som drevs med vattenkraft från ån Ösan.


Magnus vistades på 1880-talet en tid på sanatorium i Schweiz för vård av sin TBC. Vi tror att han här på något sätt fick kontakt med Polytechnikum, tekniska högskolan i Zürich, nuvarande ETH, och den tidens nyaste rön kring elektroteknik. Vad vi vet deltog han inte i någon formell utbildning men han fick ändå med sig idéer och kunskaper hem till Sverige med vilka han i början på 1890-talet kunde konstruera ett komplett system för generering och överföring av elkraft.


Magnus konstruerade en generator som kunde anslutas till en axel i sågen och på så sätt drivas av vattnet i Ösan. Elkraften överfördes ca 3 km till gården med en högspänningsöverföring. På gården kunde man sedan med elektricitet driva tröskverket och få belysning i mangårdsbyggnaden.


Generatorn var av en lite udda konstruktion där magnetiseringsspolarna var fasta och den kraftalstrande lindningen roterade, alltså tvärt om mot vad vi är vana vid idag. Kraften överfördes från rotorn med släpringar. Konstruktionen påminner om en historisk likströmsgenerator som kallas Grammes Ring. Magnus generator var dock byggd för enfas växelström 50 perioder.


Magnus generator var i tjänst till 1913 då en modernare 3-fasgenerator installerades. Därmed kunde utbyggnaden av elnätet ta fart.

Copyright © All Rights Reserved