Hem

Följ oss på Facebook

Välkommen till Sörbylunds Kraftstation i ån Ösan. Här har vi producerat ren och utsläppsfri småskalig el sedan 1894.

Sörbylunds Kraftstation och Elnät

 

Sörbylunds Kraftstation började leverera miljövänlig och utsläppsfri el redan 1894. Inne på sitt 3:e århundrade är anläggningen idag lite av ett levande museum över hur den lokala elproduktionen såg ut under första halvan av 1900-talet. Kraftstationen är fortfarande i full drift och producerar el till närliggande hushåll. Överskottet levereras in på riksnätet.

 

Sörbylunds Elnät är, med sina 7 anslutna hushåll, landets minsta elnät med egen koncession. Nätet hade tidigare ca 500 abonnenter inom Frösve, Säter, Ryd och Locketorps församlingar. Sista stora utbyggnaden var elekrifieringen av Säter under 1930-talet.

När högspänningsnätet såldes till Vattenfall 1955 blev de lågspänningslinjer som matades direkt från Kraftstationen kvar och utgör idag Sörbylunds Elnät.

Copyright © All Rights Reserved